Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Varierende temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

På denne siden gir vi noen praktiske tips slik at elevene i samarbeid med lærer kan iverksette tiltak når det er varierende temperatur i klasserommet.

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

 • Er det noen som regulerer varmekildene utenom avtalt?
 • Er varmekildene ustabile? Varm en dag og kald en annen.
 • Hører dere surklelyder fra radiatorene?
 • Er det skap, hyller, bøker. gardin, plakat eller noe annet foran temperaturføleren?
 • Luftes for mye med vinduene på dager med lav utetemperatur?
 • Er det noen som regulerer varmekildene - skrur varmen opp og ned?
 • Er det rutiner for å regulere termostatene tilbake til normastilling når skoledagen er slutt?
 • Fungerer utvendig solavskjerming foran vinduene?
 • Er lufta som kommer inn ventilasjonsristene ustabil - varm en dag og kald en annen?

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

 • Er det mulig å få låst reguleringen for varmekildene?
 • Hva kan gjøres for at varmekildene i klasserommet ikke skal være kalde en dag og varm en annen?
 • Er det mulig å få bort surklelyden fra radiatorene?
 • Kan vi få hjelp til å flytte det som skjermer temperaturføleren?
 • Er det mulig å stille vinduene i lufteposisjon slik at det ikke blir kaldt?
 • Er det rutiner for å regulere termostatene tilbake til normastilling når skoledagen er slutt?
 • Er det mulig å få utvendig solavskjerming foran vindune slik at sola ikke varmer opp rommet?
 • Kan noen sjekke hvorfor lufta som kommer inn ventilasjonsristene er ustabil - varm en dag og kald en annen?