Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Skolen vår

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Selv om skolebygningen er av eldre dato, må den ikke nødvendigvis rives for å oppnå et bedre inneklima. Ved å fokusere på teknisk drift, vedlikehold og samhandling der både byggeier, bedriftshelsetjenesten, ansatte, elever og FAU involveres, er det mye som kan gjøres med relativt enkle midler for å bedre inneklimaet.

På denne nettsiden finner du en metode for å gjennomføre en fysisk kartlegging inneklima på skolen som kan utføres av leder, verneombud, driftsteknikker og ved støtte av bedriftshelsetjenesten eller avdeling for miljørettet helsevern. Ved hjelp av løsningsorientert kartlegging, enkle målinger og et sett med objektive målinger.

Hvorfor er inneklima viktig?: I Norge oppholder vi oss gjennomsnittlig omkring 90 prosent av tiden innendørs, enten i hjemmet, på skolen, på arbeidsplassen eller i institusjoner. Inneklima har derfor stor betydning for helse, trivsel og læring.

Godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse, læring og trivsel i skolen. Dårlig inneklima bidrar i dag til unødvendig sykdom og helseplager hos mange elever og ansatte (økt forekomst av luftveisinfeksjoner, forverring av astma og allergi, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne nese og hals). I tillegg er det godt dokumentert at dårlig inneklima bidrar til økt fravær blant elever og ansatte, og dårligere skoleprestasjoner og karakterer.

Barn og voksne med astma- og allergiplager er spesielt sårbare for dårlig inneklima, og den viktigste enkeltårsaken til forverret astma hos voksne, er dårlig inneklima på arbeidsplassen. Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse har over flere år vist at ansatte i skoler har betydelig mer inneklimaplager og yrkesrelatert astma enn de fleste andre yrkesgrupper.

Å sikre godt inneklima i bygg vi oppholder oss mye i er derfor viktig i et folkehelseperspektiv. 

På denne nettsiden presenterer vi en praktisk metode for å gjennomføre en fysisk kartlegging av inneklima på skolen. Kartleggingen kan utføres av leder, verneombud, driftsteknikker og ved støtte av bedriftshelsetjenesten eller avdeling for miljørettet helsevern. Dere vil få tips til utføre løsningsorientert kartlegging, enkle målinger av inneklima

Har dere gode tips som ikke står på denne websiden er vi i NAAF veldig glade dersom dere sender inneklimatipset til oss. Så fort vi får forslaget vil vi innarbeide de på websiden.
Bruk gjerne denne e-postadressen: kai.gustavsen(a)naaf.no

Lykke til med kartleggingsprosessen!