Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dokumentasjon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Under utvikling....

Tips til hva elever og lærer kan se etter:

  • Er det utvendig solavskjerming foran vinduene?
  • Hvis JA, fungerer solavskjermingen (dra opp og ned)
  • Er det etablert rutiner som sikrer at utvendig solavskjerming brukes?
  • Har gardiner i alle vinduene?
  • Kan dere trekke for gardinene?
  • Hvis JA, er det etablert rutiner slik at elever ved vindusrekke trekker for gardinene når sollyset trenger inn i rommet? 

 

Praktiske tips dere kan ta opp med vaktmester og rektor:

  • Er det mulig å få montert utvendig solavskjerming foran vinduene? (utvendig solavskjerming må ikke hindre effektiv vinduslufting)
  • Er det mulig å få reparert solavskjermingen slik at vi kan bruke den aktivt?
  • Er det mulig å få lyse gardiner i vinduene til å trekke for?
  • Kan vi få hjelp til å reparere gardinene slik at vi kan trekke dem for ved behov?