Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Temperatur er en veldig viktig faktor for opplevd inneklima, og lufttemperatur er i tillegg lett å måle. Vi anbefaler derfor at skolen måler (logger) lufttemperatur i minst tre utvalgte undervisningsrom over tid (minst tre bruksdager). For høye eller lave temperaturer på arbeidsplassen kan gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, ytelse trøtthet og hodepine.

- Det er anbefalt at temperaturen holdes under 22°C i fyringssesongen.

Trekk på arbeidsplassen

Det er viktig at elever ikke utsettes for trekk, eller har en arbeidsplass som har temperaturforskjeller mellom ulike kroppsdeler. Er arbeidsplassen inntil en varmekilde og vindu vil det gi mye varme nedentil mens kaldras/kjøl fra vinduet gir avkjøling av hode, nakke og skuldre.

Kalde yttervegger (yttervegger med dårlig isolasjon) kan føre uønsket kald arbeidsplass i den kalde årstiden og varme arbeidsplass i den kalde årstiden. Slike temperaturforskjeller kan bidra til muskelsmerter, muskelstramminger og hodepine og gir ofte snue. Noen vil oppleve at tilluft fra i ventilasjonsanlegg vil oppleves som trekk. Lav lufttemparatur som kommer ut av tilluftsventieler i tak eller høyt oppe på veggen eller via don plassert ved gulvet kan bidra til kjøl og trekk.

Strålevarme er en vanlig årsak til bl.a. hodepine. Det opptrer hyppig ved manglende eller dårlig solavskjerming.

MHV-/HMS-momenter som bør sjekkes ut:

 • Er det noen elever som har uteklær på inne?
 • Sitter elever ved vindusrekka 80 cm. fra vindu og yttervegg?
 • Er romtemperaturen er rundt 20 grader? “Tjue er bra for hue”.
 • Har klasserommet termometer på innervegg?
 • Er temperaturføleren plassert på innervegg?
 • Er termostaten(e) på varmekildene innstilt på 20 grader?
 • Kan varmekildene reguleres av elev og lærer?
 • Hvis JA, er det noen som gjør det?
 • Er det rutiner for å regulere termostatene tilbake til normalstilling igjen?
 • Har vinduene utvendig solavskjerming?
 • Har klasserommet strålevarme fra tak?
 • Er lufta som kommer inn ventilasjonsristene unormal varm?
 • Har dere drøftet muligheten for uteskole på varme dager vår og høst?