Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Måling av inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Før målinger utføres anbefales det å innhente informasjon fra leder og verneombud om hvilke rom/avdelinger som har inneklimaproblemer og hvilke rom/avdelinger som ikke har inneklimaproblemer. Dette for å sikre at målinger blir utført i riktige rom/avdelinger. Det bør også tas målinger i rom/avdelinger der det ikke er meldt om inneklimaproblemer. Alle målinger skal utføres med normal personbelastning og bruk.

Fysiske målinger – rutinemålinger (Ole Erik)

Det er veldig mange forhold som kan måles, men det er ikke alltid verdien av resultatet tilsvarer innsatsen. Vi har valgt ut parametere som kan innvirkning på inneklimaet, som skolen kan måle selv på en rask og pålitelig måte, og som har et grunnlag for tolkning.

Bruk av data fra bygningens anlegg

Mange nyere eller nylig rehabiliterte skoler har målere for temperatur og karbondioksid som brukes til å styre oppvarming og ventilasjon. Data fra slike målinger kan eksporteres fra styringssystemet for de tekniske anleggene, og kan erstatte egne målinger. Vær likevel klar over at slike målere som regel monteres "en gang for alle", men ikke alltid varer evig eller er ideelt plassert. En sammenligning med en uavhengig måling kan derfor være interessant