Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Radon

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i skoler og barnehager. Bare en radonmåling kan avsløre om en bygning har et radonproblem. For å finne radonnivåene i en skole eller en barnehage, må du som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften sørge for at det blir utført en radonmåling.

Denne gassen er kreftfremkallende, usynlig og luktfri. Det finnes derfor ingen alternativ til måling for å bli klar over konsentrasjonen. I utgangspunktet skal radonkonsentrasjonen være dokumentert lavere enn tiltaksgrensen etter 1.1. 2014, og vi forutsetter at dokumentasjon foreligger. Riktige målinger for å fastsette årsmiddelverdi kan kreve måling i flere trinn (først og fremst for å vurdere effekten av at ventilasjon varierer gjennom døgnet), og må gjøres over en lengre periode (misnt to måneder).


For senere målinger er det tilstrekkelig med stikkprøver som sammenlignes med prøver tatt med same metode tidligere – for å avdekke om det har skjedd en økning av radonnivået, men vi anbefaler at det måles i utvalgte klasserom over en periode på minst 7 døgn.

Les mer om radon i skoler og barnehager på hjemmesiden til Statens strålevern.