Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Temperatur

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Temperaturen i klasserommet er en viktig faktor for hvordan vi opplever inneklima. Høy innetemperatur gjør oss mer følsom for forurensninger i luften (svevestøv og avgassinger). Dette skyldes at høy temperatur bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene, noe som kan gi smerter og betennelser i øynene.

 

Brukerne av rommet har ofte muligheter til å påvirke temperaturforholdene i rommet de bruker. Alle rom som brukes til undervisning bør ha et termometer på innervegg (termisk stabilt vegg) ca. 150 cm. over gulv. Elev og lærer bør gjøre seg kjent med hvordan oppvarmingen av rommet skjer.

Det er mest vanlig å bruke radiatorer (vannbåren varme) eller elektriske panelovner (gjennomstrømningsovner) plassert under vinduene på yttervegg. Sjekk om varmekildene reguleres hver for seg eller om det er en temperaturføler plassert på innervegg som regulerer varmen.

Det er også et fornuftig tiltak å henge ytterklær og luer på gangen slik at kroppens "termostat" fungerer.

Varmt, men jeg fryser: Er det noen som sitter inntil en vegg og fryser når lufttemperaturen er mer enn 22 grader kan det komme av kuldestråling fra veggen som skyldes av veggen er kald (lav temperatur). I eldre bygninger kan slike opplevelser komme at veggen ikke er godt nok isolert.

På denne nettsiden vil vi vise hvordan dere kan påvirke temperaturmiljøet selv før dere tar kontakt med skolens ledelse og driftstekniker/vaktmester.

Vi har utarbeidet et flytskjema som inneholder ulike linker slik at dere letter kan se hvilke aktiviteter som skal utføres. Oppdages unormale funn/observasjoner gir vi tips om hvordan skolen kan bestille målinger fra bedriftshelsetjenesten.

 

Våre observasjoner  Målt temperatur før tiltak

 

 

   
   

 Skjema dere kan bruke kan lastes ned her.