Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Internkontroll

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Skolens internkontrollsystem kan få ny giv, og bli et praktisk verktøy i skolens systematiske arbeid med inneklima for elever og ansatte dersom praktiske aktiviteter og gjøremål innarbeides. Miljørettet helsevern, arbeidstilsynet og fylkesmannen vil oppleve etterprøvbar dokumentasjon som nyttig når de kommer på tilsyn.

Det vil bli moro å kommunisere inneklima, trivsel og læringsmiljø til foreldre, elever, ansatte og tilsynsmyndigheter når gjenkjennbar dokumentasjon kan trekkes frem. Kanskje ikke alt er i orden, men det er utarbeidet en plan for hva som gjøres i mellomperioden til kartlagt tilfelle er utbedret.

Skoler får tilsyn fra Miljørettet helsevern, arbeidstilsynet og fylkesmannen med krav om tilfredsstillende systemer for å dokumentere at gjeldende krav til inneklima og luftkvalitet ivaretas. Ledelsen signaliserer at de er i gang, og tar elever og ansattes lærings- og arbeidsmiljø på alvor når praktisk etterprøvbar dokumentasjon kan fremlegges.

Noen eksempler på dokumentasjon for internkontroll:

Tekst kommer...