Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Ressurser

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Fordi inneklima er sammensatt av veldig mange enkeltfaktorer som folk til dels reagerer forskjellig på, er det å undersøke hvordan brukerne oppfatter innemiljøet et svært viktig redskap for å holde rede på hvordan det faktisk står til. Det er viktig at spørsmålene stilles på en slik måte at de best mulig fanger opp det man ønsker svar på, og at de kan sammenlignes med godt etablerte referanser.

 

Forberedelse

Elever, ansatte og foresatt bør informeres på forhånd om at det gjennomføres en spørreundersøkelse, hva som er hensikten, og hvordan den vil bli fulgt opp.

Informasjon

Elever og foresatte må føle seg trygge på at personvernet er ivaretatt og at resultatene brukes til beste for elevene. Vi har utformet et forslag til informasjonsbrev som skolen kan tilpasse egen hverdag. Link til forslag.

Hvem bør spørres?

Barn og ungdom fra 4. trinn og oppover har vist seg å kunne svare meningsfylt på spørsmål om inneklima, og bør spørres. I tillegg vil det være naturlig å spørre ansatte.

Koordinering til andre aktiviteter

For de ansatte vil det som regel være fornuftig å gjennomføre inneklimaundersøkelsen som en del av generell arbeidsmiljøkartlegging, særlig hvis spørreskjema benyttes til denne. Dette effektiviserer gjennomføringen, og bidrar til å sikre oppfølging av resultater gjennom skolens normale arbeid.