Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

FAU/SU

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. (Kilde FUG)

Foreldre og FAU er en viktig ressurs når inneklima og fysisk læringsmiljø settes på dagsorden på skolen. FAU-q og foreldremøter vil være fine arenaer å ta inneklima og læringsmiljøet opp som tema. Foreldre bør etterspørre om skolen er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Er skolen godkjent, er viktig å få frem hva skolen, og skolens støtteapparat, gjør for å sikre at elevenes inneklima er i henhold til gjeldende krav og normer. Dersom skolen ikke er godkjent etter formskriften, bør FAU ta dette opp som egen sak slik at godkjenningsprosess settes i gang.

Oppgaver for FAU - hentet fra hjemmesiden til FUG

  • Jobbe for et godt skolemiljø
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Arrangere samlinger for foreldre og lærere
  • Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Les mer på hjemmesiden til FUG.

Erfaringer fra gjennomførte inneklimaprosjekt der FAU og foreldre i samarbeid med skolens ledelse og ansatte har satt inneklima på dagsorden har oppnådd flere forbedringer av inneklima med enkle midler. Nedenfor er noen eksempler på tiltak som ble foreslått i en inneklimaprosess på en skole i Østlandsområdet.