Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Renholder

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Selv om alle brukere av et bygg har ansvar for inneklimaet, har renholder en nøkkelrolle. Som regel er det renholderen som ser resultatet av andres likegyldighet eller manglende kunnskap. Og det er ofte de som får klagen hvis ting ikke er bra nok, eller problemet med å leve opp til forventningene.

Renholder er ofte en ukjent person for de andre brukerne av bygget, fordi renhold ofte utføres på tidspunkt når de øvrige ikke er der. Jobb de gjør, blir dessverre ofte ikke oppdaget før den ikke er gjort.

 

I samhandlingen om bedre inneklima er renholderen en nøkkelperson. Med sin kunnskap om renhold og kunnskap om hvor skitten kommer fra og hvor det havner, vil renholder være uunnværlig når inneklima på skolen skal bedres. Når kultur for samhandlingen er etablert, vil renholder være en ressurs som kan fortelle for andre om områder som kan bedres slik at inneklima blir bedre.

Svevestøvet må bekjempes.

Det er svevestøvet vi skal bekjempe. I flere kommuner har man nå innsett at renhold er en samarbeidsprosess. Godt samarbeid, tørt renhold uten bruk av kjemikalier og nytt verktøy til renholderne, har i flere steder bedret inneklima.