Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Her har vi samlet vårt opplæringsmateriell om astma. Vi har materiell for både helsepersonell, foreldre og andre pasienter/brukere.

Alt opplæringsmateriell som ble utviklet av Nasjonal Plan for Astmaskoler, NPAS, ble overtatt av NAAF i 2007. Opplæringsmateriellet er revidert i et samarbeid mellom tidligere aktører i NPAS og NAAF.

For at du skal finne det du er ute etter har vi delt inn materialet i flere deler.

Er du:

Pasient/Bruker >>

Helsepersonell >>