Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Her har vi samlet vårt opplæringsmateriell om astma. Vi har materiell for både helsepersonell, foreldre og andre pasienter/brukere.

Alt opplæringsmateriell som ble utviklet av Nasjonal Plan for Astmaskoler, NPAS, ble overtatt av NAAF i 2007. Opplæringsmateriellet er revidert i et samarbeid mellom tidligere aktører i NPAS og NAAF.

Vi gjør oppmerksom på at dette materialet er noen år gammelt og har ikke blitt revidert på en stund. Det kan derfor ha skjedd endringer siden sist revidering.

For at du skal finne det du er ute etter har vi delt inn materialet i flere deler.

Er du:

Pasient/Bruker >>

Helsepersonell >>