Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma pasient bruker

Dato publisert: Sist oppdatert:
Opplæringsportalen er bygget opp på samme måte som NPAS. Vi kategoriserer materiellet etter hvem brukeren/pasienten er. Er vedkommende barn eller voksen? Eller har du behov for materiell på et annet språk?

Vi gjør oppmerksom på at dette materialet er noen år gammelt og har ikke blitt revidert på en stund. Det kan derfor ha skjedd endringer siden sist revidering. 

For voksne:

Forord til voksenmodulen >>
Voksenmodulen Skipper på egen skute >>

For barn:

Ane & Bronky - Barnebok >>
Ane & Bronky - Fargeleggingshefte >>
Ane & Bronky - Foreldreveileder >>

For fremmedspråklige:

Til deg som har astma - Urdu >>
Til deg som har astma - Engelsk, Tyrkisk, Arabisk >>