Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

For pasient/bruker

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Opplæringsportalen er bygget opp på samme måte som NPAS. Vi  kategoriserer materiellet etter hvem brukeren/pasienten er. Er vedkommende barn eller voksen? Eller har du behov for materiell på et annet språk?