Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Info om prosjektet

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Materiellet på disse sidene er utarbeidet gjennom prosjektet «hel hud», som er helfinansiert av Ekstrastiftelsen.

Utviklingen av materiellet er gjort i samarbeid mellom Norsk sykepleierforbunds, NSF, faggruppe for sykepleiere i astma og allergi, NSFs faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi, Norges Astma- og Allergiforbund og Voksentoppen/lunge-allergiseksjonen ved Oslo Universitetssykehus, samt brukerrepresentanter.

Prosjektets målgruppe er familier som har barn med eksem, og helsepersonell med ansvar for oppfølging og opplæring. Materiellet består av et felles kunnskapshefte til helsepersonell og brukere, et barnehefte beregnet på aldersgruppen 4-12 år, en veileder til helsepersonell, og en samling av faktaark/prosedyrer til bruk i pasientbehandling og opplæring.

Atopisk eksem:

Utbredelsen av atopisk eksem hos barn i Norge ligger på 16,5-20,6 prosent, og det er kjent at pasientopplæring spiller en viktig rolle i å redusere eksemets alvorlighetsgrad. Studier har vist en reduksjon på 89 prosent i eksemets alvorlighetsgrad etter gjentatte opplæringer og demonstrasjoner.

Målet med prosjektet har vært å bidra til å øke kunnskap om eksembehandling, slik at barn med eksem og deres berørte familier opplever bedret livskvalitet. Dette er gjort gjennom utarbeidelse av opplæringsmateriell om atopisk eksem for foreldre, barn og helsepersonell. Materiellet vil dekke et uttrykt behov for opplærings- og veiledningsmateriell for målgruppen. Økt kunnskap vil gi økt kontroll med sykdommen, med mulighet for en normalisering av familiens hverdag, samt livskvalitet.

Alt materiell er tilgjengelig gjennom NAAFs opplæringsportal og NSFs nettsider.