Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kols

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Tidlig diagnose og riktig behandling reduserer symptomene og de fysiske begrensningene som astma og kols setter på dagliglivet.

Sykdomsforløpet kan påvirkes i positiv retning med riktig behandling og oppfølgning.


Astma

Astma er en kronisk betennelses- eller irritasjonstilstandstilstand i luftveiene. Astma kan føre til gjentatte episoder med hoste, tetthet i brystet, tung pust eller surkling, særlig om natten eller tidlig morgen. Alle kan få astma.


Hva forårsaker astma?

Utviklingen av sykdommen er kompleks og sammesatt og skyldes faktorer fra både arv og miljø.


Hva skjer i luftveiene ved astma?

Det er tre faktorer som forårsaker anfall og gjør luftveiene trangere:

  1. Krampe i muskulaturen rundt luftveiene
  2. Irritasjon/betennelse/inflammasjon i slimhinner i luftveiene
  3. Opphopning av slim i luftveiene

 

Kols

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er, sammen med astma, en relativt utbredt og vanlig lungesykdom. Studier fra Bergen viser at to av tre mennesker med kols ikke vet at de har sykdommen. Typiske symptomer ved kols er tung pust, hoste og oppspytt av slim. I en tidlig fase av sykdomsutviklingen vil man ofte ikke merke disse symptomene.

Nye tall fra Nasjonalt Kolsråd viser at så mange som 370 000 mennesker her til lands har kols.


Kols - en sykdom som kan behandles

Kols er sammen med astma en av våre vanligste folkesykdommer. 

Kols kjennetegnes ved at luftveiene er blitt varig ”trange” slik at det er tungt å puste. Dette fører til økt pustearbeid og opplevelse av åndenød. Typiske symptomer er tung pust, hoste og oppspytt av slim. Ved mer alvorlige tilstander vil det være tungt å puste også i hvile. I en tidlig fase av sykdomsutviklingen vil man ofte ikke merke disse symptomene. Kols er mulig å behandle og med riktig hjelp kan symptomer og fysiske begrensninger i hverdagen minimeres.


2 av 3 personer kan være syke uten å vite det

Til tross for det finnes hjelp, er det faktisk slik at av dem man regner med har kols, så har hele 2 av 3 personer over 45 år ikke fått diagnosen. Det er ulike årsaker - fornektelse og uro for å søke hjelp forklarer kanskje noe. Mange er dessuten redde for å bli stemplet som røykere og for å få høre at sykdommen således er selvforskylt. Mangel på kunnskap om at det går kan å ha det bedre spiller også en rolle.


Årsaker til kols

Kols er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år har vært utsatt for irriterende stoffer som tobakksrøyk eller industriforurensning. Forskning tyder imidlertid på at sykdommen også er arvelig betinget.

Både arvelige forhold og miljøfaktorer påvirker risikoen for at barn med astma kan utvikle kols i voksen alder.

Kvinner rammes i stadig økende grad. Årsaken er at kvinner i løpet av de siste 10-20 årene har tatt etter menns røykevaner. I 2009 røykte 20 % av kvinnene daglig, mot 21 % av mennene. Det ser ut til at kvinner tåler røyking dårligere enn menn når de utsettes for den samme eksponeringen for tobakksrøyk. Kvinner utvikler dermed kols lettere.


Astma like viktig som røyking for å utvikle kols

En større europeisk befolkningsundersøkelse viser at astma i barnealder er en vel så viktig faktor for å utvikle kols som røyking. For enkelte grupper barn med astma er risikoen urovekkende høy.

Les mer om dette her >>