Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Historie

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Det var European Respiratory Society (ERS) og European Lung Foundation (ELF) som via kampanjen Year of the Lung 2010, oppfordret leger verden over til å ta spirometriprøver av befolkningen, motivere leger til samarbeid, skape allianser med organisasjoner og oppmuntre mennesker til å teste lungene sine.

Sunne lunger over hele verden

− Sunne lunger er avgjørende for å puste og for å oppnå de mål vi daglig setter for oss selv. Jeg støtter denne saken for at alle skal forstå viktigheten av å teste lungene sine regelmessig, sa Christiano Ronaldo den gang.

I Norge gikk VIF-trener Martin Andresen foran som et godt eksempel.

Målet var å øke oppmerksomheten rundt lungehelse og betydningen av tidlig diagnostisering.

Her i Norge syntes man det var en så knakende god idé at man utvidet konseptet og besøkte flere byer over en lengre periode.

Over 600 sentre i hele verden var med i den originale spirometridagskampanjen hvilket omfattet USA, Sør-Amerika, India, Afrika, Europa.

Ta pustetesten!

- Vi ønsket å bidra til at flere tar spirometritester, slik at en eventuell diagnose kan stilles på et tidlig stadium. Dette siste er meget viktig for å påvirke sykdomsforløpet i positiv retning, sier Geir Endregard, generalsekretær i NAAF. Han oppfordrer således alle til å ta den enkle pustetesten som bare tar noen få minutter, enten det er gjennom Pust ut eller hos egen lege.

Fra 2011 er Pust ut enda større og omfatter nå også Pust ut-prisen. 15 000 kroner skal deles ut til kreative ungdomsskoleelever gjennom en filmkonkurranse med helsefokus i Oslo.