Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Hva er Pust ut?

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Pust ut er en kampanje i regi av Norges Astma- og Allergiforbund. Kampanjens overordnet mål er å sette fokus på økte forekomster av luftveissykdommer, årsakene og viktigheten av tidlig diagnose gjennom å teste lungene sine.

- Jeg tester lungene mine fordi det er bedre å vite tidlig at man bør ta grep, enn ikke å vite, sa VIF-trener Martin Andresen da han sto frem og testet lungene sine på Rådhusplassen i 2010. 


Tidlig diagnose er avgjørende

Kampanjen setter opp små "lungesentre" rundt om i landet. På disse sentrene tar leger og helsepersonell gratis lungefunksjonstest (spirometri) for alle som ønsker. Hensikten med en spirometritest er å finne ut om man har, eller er i risikosonen for, lungesykdommer som astma eller kols, uten selv å være klar over det.

- Jo tidligere man oppdager en lungesykdom, jo bedre er muligheten for å ta kontroll over sykdommen slik at den påvirker pasientens dagligliv minst mulig, sier prof.dr.med. Kai-Håkon Carlsen, som har drevet i faget i 30 år.  


Tre ganger så høy risiko

Resultater fra nyere studier viser at forekomsten av lungesykdommer øker dramatisk. Mer enn hver fjerde Osloborger under 16 år har eller har hatt astma. Risikoen for å utvikle kols senere i livet kan være tre ganger høyere for en som har hatt astma som barn enn for en som røyker.

 

Pust Ut arrangeres i regi av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Kampanjen støttes av legemiddelselskapene AstraZeneca, Boehringer Ingelheim og Pfizer.