Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

NAAFs malingskriterier

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

NAAF ønsker å påvirke produsenter til å utvikle så helsetrygge malingsprodukter som mulig, til glede for både sensitive personer og befolkningen forøvrig. Kriteriene settes så strengt at bruk av produktene skal være trygt for alle.

Like bra, eller bedre, kvalitet

Samtidig skal kvaliteten være minst like god for NAAF-anbefalte malingsprodukter som produktene de erstatter.

NAAF forlanger at alle malingsprodusenter tilfredsstiller kriteriene til miljømerkene Svanemerket og/eller EU-blomsten i tillegg til våre kriterier.

 

Totalvurdering er viktig

Det er ofte flere teknologiske muligheter for å nå våre krav og det gjøres alltid en helsemessig individuell totalvurdering av produktene som også kan medføre andre krav enn det som her er nevnt.

Det understrekes at alle kravene gjelder ferdig produkt med alle fargepigmenter som ønskes tilsatt. Alle grenseverdier skal overholdes med ”verste” base og fargepigment, og målt i nyprodusert vare rett fra fabrikk.

 

Langsiktig helsegevinst

For enkelte malingsprodukter utover topp/mellomstrøkprodukter for vegg og tak, kan det være vanskelig å overholde alle kravene. Dette kan være produkter i kategorien grunninger, beiser, lakker, våtromsmalinger etc. som må tilfredsstille spesielle funksjonskrav.

Kravene er strenge, men det er satt til dels romslige sikkerhetsmarginer i forhold til mulig helseeffekter. Avvik fra ett eller flere av kriteriene kan sålede vurderes tillatt dersom produktet er betydelig forbedret i forhold til tidligere varianter/utgaver og/eller andre konkurrerende produkter i markedet.

NAAF mener at dersom en innføring av et produkt i markedet vil ha en stor positiv helsegevinst ovenfor brukere og således drar utviklingen i markedet i riktig helsemessig retning, skal det stimuleres til dette.

Slike eventuelle avvik vil normalt måtte være av midlertidig tidsbegrenset karakter og underlagt tett oppfølging i forhold til en vedtatt plan for når alle kriterier helt overholdes.

Eventuelle avvik tillates kun dersom NAAF gjennom merkeordningen er sikre på at produktet fortsatt er helsemessig trygt.