Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Pollen er bittesmå partikler med varierende diameter og vekt som frigis til luften og spres med vinden for å bestøve planter av samme art. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer Salix (selje, vier og pil) og burot. Muggsoppsporer kan ved høy tetthet gi de samme plagene som pollen.