Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Allergiviten - kunnskapsbank

bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Allergiviten for alle er en kunnskapsbank for folk flest, det vil si for DEG og alle andre som gjerne vil vite mer om astma, allergi, eksem og annen overfølsomhet.

www.allergiviten.no er en nettbasert kunnskapsbank og en søkbar informasjonskilde allergi og annen overfølsomhet og om sykdommer og reaksjoner som kan skyldes dette. Kunnskapsbanken er utarbeidet av professor Kjell Aas, tidligere leder ved Voksentoppen senter for astma og allergi.

Allergiviten formidler kunnskap som professor Kjell Aas har samlet gjennom mange års virksomhet i klinisk medisin i sykehus og praksis, forskning, undervisning og rådgivningsvirksomhet om allergier og andre overfølsomhetssykdommer.
 
Innholdet ble opprinnelig tilrettelagt etter spørsmål og praktiske problemstillinger samlet gjennom rådgivningstelefonen for fagfolk og publikum som Aas har betjent i over 30 år på Voksentoppen. Dette er så besvart med forklaringer og kommentarer i henhold til relevant forskning og praktisk erfaring. 
 
Kjell Aas sluttet som redaktør for Allergiviten i desember 2012.

Les: Kjell Aas takker av som redaktør for Allergiviten >

Allergiviten er svært godt besøkt, av både fagfolk og publikum, og skal fortsette å leve som et søkbart kunnskapsarkiv i mange år fremover – selv om Kjell Aas gir seg med aktive oppdateringer. Norges Astma- og Allergiforbund har som mål å flytte Allergiviten over i en ny og mer brukervennlig plattform der arkivet også vil kunne suppleres med aktuell forskningsbasert kunnskap. Slik skal Allergiviten leve videre.