Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Se gjennomførte webinarer

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Her finner du opptak fra tidligere gjennomførte webinarer arrangert av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Slik forholder du deg til naboens røyking

Plagsom røyking i tett bebyggelse er et tema NAAF stadig mottar henvendelser om via vår rådgivningstjeneste. Mange lurer på hvilke rettigheter de har, eller hvordan de skal gå frem dersom de plages av tobakk som siver inn i leiligheten fra naboens balkong.

Assisterende generalsekretær i NAAF og jurist, Hogne Skogesal, vil i dette webinaret lose deg igjennom de juridiske problemstillingene, og hvilke muligheter du har knyttet til dette. Fagsjef på inneklima i NAAF, Kai Gustavsen, gir deg også sine beste tips og råd for å bedre situasjonen i egen bolig, og forklarer hvordan du kan gå frem hvis problemet ikke blir løst.

Dette webinaret er aktuelt både for privatpersoner, men også for helsepersonell, styremedlemmer i borettslag og andre som jobber med lignende problemstillinger.

Du kan se opptak av webinaret her >>

NB: Vi beklager at en teknisk svikt har medført at de første minuttene av webinaret har falt ut av opptaket.

Lev bedre med pollenallergi!

Et webinar om pollenallergi med overlege Martin Sørensen. Webinaret tar for seg hvordan du finner ut hvilke pollentyper du er allergisk mot, hvordan du best håndterer din allergi, samt hvordan du kan behandle og også vaksinere deg mot pollenallergi. Du vil også få høre litt om pollensesongen og forskning på nye pollentyper.

Du kan se opptak av webinaret her >>

Et liv uten allergisk sykdom

Webinaret "Et liv uten allergisk sykdom" ble arrangert 04. februar 2021. I dette webinaret møter vi barnelege og allergolog Tonje Reier-Nilsen, som har lang arbdeidserfaring med allergiske sykdommer. Vi ser nærmere på de overordnede spørsmålene og går nærmere inn på faktorer som livsstil og kosthold i svangerskapet, introduksjon av fast føde hos babyen, hvilke hygieneprodukter vi bør velge og en rekke andre faktorer som kan være medvirkende til å bremse utviklingen av allergiske sykdommer som allergi, astma og atopisk eksem hos barn.

Du kan se opptak av webinaret her >>

For mer informasjon om dette temaet kan du også lese NAAFs brosjyre, Et liv uten allergisk sykdom.

Denne brosjyren finner du her >>

Bekymring og stressmestring i koronatid 

Vi i NAAF opplever at mange med kroniske lungesykdommer er engstelige for koronasituasjonen. I samarbeid med Lifekeys, som er ledende i Norge på digitale psykologtjenester, har NAAF derfor utarbeidet enkle verktøy du kan benytte i koronahverdagen for å forebygge psykiske plager, både hos deg selv og personer rundt deg. Verktøyet inneholder blant annet fem webinarer om ulike temaer knyttet til bekymring og stressmestring for våre grupper. For å få tilgang til Lifekeys-webinarene må du registere deg med e-post når du trykker på lenken. 

Første av fire webinarer ble gjennomført 13. oktober 2020.

Tittel: Bekymringer i koronatiden for deg med astma/kols - Verktøy for å mestre hverdagen.

I dette webinaret ble det gitt tips til:

- Mestring i hverdagen
- Mer ro i tankene
- Gode daglige rutiner
- Måter å fortsette å leve livet uten å isolere seg
- Hvordan forholde seg til andre
- Fornuftig sortering av nyheter

Opptak av dette webinaret finner du her >>

Andre webinar var tirsdag 1. desember 2020

Tittel: Hvordan kommunisere med barn og unge om bekymringer?

Webinaret inneholdt følgende:

- Kunnskap om viktigheten av riktig kommunikasjon til barn og ungdom.
- Råd om hvordan vi kan snakke med barn og unge om korona.
- Psykologiske verktøy vi kan bruke sammen med barna for å håndtere og dempe bekymringer.

Opptak av webinaret finner du her >>


Tredje webinar ble gjennomført tirsdag 26 januar 2021.

Tittel: Friskere lunger gjennom fysisk aktivitet - Hvordan finne motivasjon og treningsglede for deg med lungesykdom

Webinaret inneholdt følgende:

- Kunnskap om fysisk aktivitet med lungesykdommer
- Råd om hvordan vi kan finne motivasjon og treningsglede
- Psykologiske verktøy som hjelper oss til å nå målene våre

Opptak av dette webinaret finner du her >>

Fjerde webinar ble gjennomført 24. mars 2021.

Tittel: Ett år med korona - våre beste tips til en bedre hverdag

I dette webinaret vil psykologen hos Lifekeys gå gjennom ulike tips og verktøy som kan hjelpe oss i en hverdag preget av korona. Psykologen tar deg gjennom hvordan du takler hjemmekontor, enten alene eller som par. Hvordan jobbe med motløshetstanker, aktivisere barn og finne egen motivasjon til fysisk aktivitet

Opptak av dette webinaret finner du her >>

Å leve med atopisk eksem 

NAAF arrangerte gratis seminar for medlemmer og andre interesserte om atopisk eksem i Oslo tirsdag 23. oktober 2018

Mange barn vokser av seg atopisk eksem, andre må leve med alvorlige eksemplager hele livet. NAAF får mange henvendelser fra unge voksne som søker råd om behandlingsalternativer og ønsket derfor å invitere til ettermiddagsseminar hvor legeeksperter holdt innlegg om temaet. 

Opptak av seminaret kan du se her >>