Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

NAAF-advokaten

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har inngått et samarbeid med advokat Thomas Benestad i advokatfirmaet Salomon Johansen. Advokat Benestad som er ekspert på yrkesskader, trygderett og forsikringssaker vil kunne bistå NAAF og medlemmene i relevante saker.

Gjennom spesialutviklet informasjonsmateriell, artikler, kurs og annet vil advokat Benestad også bidra med nyttig informasjon til medlemmene gjennom bladet AstmaAllergi og våre nettsider, eventuelt ved kurs og samlinger.

Som NAAF medlem vil første konsultasjon hos advokaten være gratis, men henvisning og en første vurdering av saken skal skje via NAAFs rådgivningstjeneste >>

Ved bruk av NAAF-advokaten ut over første konsultasjon er NAAF-medlemmer sikret en timepris som tilsvarer den offentlige satsen for advokattjenester.

Er du ikke medlem? Meld deg inn her >>