Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Vet du forskjellen på matallergi og overfølsomhet?

Prosjektstøtte

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Prosjekstøtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering kan søkes via Norges Astma- og Allergiforbund. Støtte til prosjekter kan også søkes gjennom Forskningsfondet for Astma og Allergi.

Prosjekstøtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering som søkes via Norges Astma- og Allergiforbund skal fremme vårt formål: å spre kunnskap, fremme forskning, forbedre behandlingsmuligheter og bekjempe miljøfaktorer som vil gi personer med astma, allergi, eksem og annen overfølsomhet et bedre liv.

Støtte til prosjekter kan også søkes gjennom Forskningsfondet for Astma og Allergi.

No image

Extrastiftelsen

Dato publisert: Sist oppdatert:
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.
No image

Forskningsfondet for astma og allergi

Dato publisert: Sist oppdatert:
Vi vet fortsatt lite om hva som utløser astma og allergi. Derfor er det et stort behov for mer forskning. Ved å bli medlem i Norges Astma- og Allergiforbund støtter du forskningen.