Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Dyreallergi berører mange

Extrastiftelsen

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, og berettiget til å søke midler. Prosjektene som innsøkes via NAAF skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, KOLS, allergi, eksem og overfølsomhet.

Du kan søke støtte til helseprosjekter eller forskning. Mindre prosjekter kan søke om støtte gjennom ExtraExpress.

Søknadsfrister:

Helse - 15.mars og 15.september

Forskning - 1.juni

ExtraExpress - 15.mars og 15.september