Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Stiftelsen Dam

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, og er berettiget til å søke midler. Prosjektene som innsøkes via NAAF skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, KOLS, allergi, eksem og overfølsomhet.

Du kan søke støtte til helseprosjekter, forskning eller utvikling. Mindre prosjekter kan søke om støtte gjennom Ekspress.

Søknadsfrister:

Forskning – 15. februar (10. juni dersom man er invitert til å sende inn fullstendig søknad)

Helse - 15. mars og 15. september

Ekspress - 15. mars og 15. september

Utvikling - 15. september (15. desember dersom man er invitert til å sende inn fullstendig søknad)