Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Stiftelsen Dam

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Stiftelsen Dam er frivillighetens egen stiftelse. Prosjektene spenner fra små, lokale aktiviteter ledet av ildsjeler, til forskningsprosjekter i verdensklassen.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, og er berettiget til å søke midler. Prosjektene som innsøkes via NAAF skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, allergi, eksem, kols og overfølsomhet.

Du kan søke støtte til helseprosjekter, forskning eller utvikling. Mindre prosjekter kan søke om støtte gjennom Ekspress.

Søknadsfrister:

Helse - Helse har ingen søknadsfrister. Løpende søknadsbehandling fra 15. august 2022. 

Utvikling - Helse har ingen søknadsfrister. Løpende søknadsbehandling fra 15. september 2022. 

Ekspress - Ekspress har ingen søknadsfrist, søknader kan sendes inn når som helst. Søknadene behandles fortløpende av Stiftelsen Dam.

Forskning – 15. februar (10. juni dersom man er invitert til å sende inn fullstendig søknad)