Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Stiftelsen Dam søknader

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, og berettiget til å søke midler. Prosjektene som innsøkes via NAAF skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, KOLS, allergi, eksem og overfølsomhet.