Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Ekspress

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

I 2021 er det to søknadsfrister for Ekspress-prosjekter – 15. mars og 15. september!

Ordningen Ekspress er stiftelsens minste ordning, og er eksklusiv for stiftelsens medlemsorganisasjoner. Formålet med ordningen er å støtte små enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i en ordning med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

Utlysning for ordningen Ekspress vår 2021 finner du her

Det kan søkes om:

 • Prosjekter og tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.
 • Støtte til lokale aktiviteter og tilrettelegging for disse aktivitetene.
 • Beløp på hele tusen, fra 5.000 kroner og opp til 30.000 kroner.

For øvrig informeres det om at:

 • Det kan søkes om støtte til nye tiltak og aktiviteter i prosjekter som allerede har mottatt støtte fra Stiftelsen Dam i de ordinære ordningene.
 • Prosjektet må ha oppstartsdato etter tildelingsdatoen.

Dette kan det ikke søkes om

 • Landsomfattende prosjekter
 • Finansiering av utstyr der utstyret ikke er knyttet opp mot planlagt og beskrevet prosjektaktivitet for deltakerne.
 • Ordinært organisasjonsarbeid i form av ordinær møtevirksomhet, samlinger for styremedlemmer og andre tillitsvalgte, medlemsverving og opplæring/skolering i administrativt arbeid.
 • Delfinansiering av større prosjekter der søknadssummen utgjør mindre enn en tredjedel av totalbudsjettet.
 • Prosjekter som retter seg mot en målgruppe spredt over store deler av landet

Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet
Kvaliteten på:

 • De foreslåtte aktivitetene.
 • Beskrivelsen av behovet.
 • Metodene som brukes.

Virkning
Antatt virkning av det foreslåtte prosjektet.

Gjennomføring
Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I denne ordningen er disse:

 • Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet.
 • Brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har nærhet til bruker.
 • Stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt.

Skjemaet er enkelt og uten mulighet til å legge ved vedlegg.

Har du en god idé til et prosjekt du har lyst til å gjennomføre, ta kontakt med organisasjonsrådgiver i NAAF, Alexei Smirnov, på e-post: alexei.smirnov@naaf.no eller telefon: 452 32 784.