Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Forskning

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Formålet med Forskning er å gi støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Informasjon og utlysning for ordningen Forskning 2021 finner du her.

Årets frister 2021 for forskningsmidler:

10. januar: Frist for å sende inn prosjektskisse til NAAF.

13. januar: Frist for tilbakemelding fra NAAF.

1. februar: Frist for å sende inn søknad i Damnett.

15. februar: Frist for NAAF sentralt å sende inn ferdig utarbeidet kort prosjektskisse til Stiftelsen Dam.  

Mer informasjon og retningslinjer for Forskning finner du her

For spørsmål, vennligst ta kontakt med organisasjonsrådgiver i NAAF, Alexei Smirnov, på e-post: alexei.smirnov@naaf.no eller telefon: 452 32 784.