Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

No image
Nå er det gratis medlemskap ut året! Ja, jeg vil bli medlem!

Forskningsprosjekter 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene i ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, og berettiget til å søke midler. Prosjektene som innsøkes via NAAF skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, KOLS, allergi, eksem og overfølsomhet.

Hva kan det søkes om?

Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og innenfor samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten, innbefattet samhandling med spesialisthelsetjenesten og forskning på brukermedvirkning, vil bli prioritert i søknadsbehandlingen. Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helsetjenester, vil også vektlegges.

Det kan også søkes om klinisk forskning knyttet til utvikling av nye behandlingsmetoder og tjenester innen spesialisthelsetjenesten.

Det er vedtatt nye retningslinjer for forskning, se her for mer informasjon >>

For spørsmål vennligst ta kontakt med organisasjonskonsulent i NAAF, Dace Kaleja, e-post dace.kaleja(at)naaf.no eller tlf: 47 87 30 20.

Årets frister for forskningsmidler:

1. april

Frist for å sende inn prosjektskisse

19. mai

Frist for fullstendig søknad med prosjektbeskrivelse, budsjett og sammendrag

april/mai

Søker må være tilgjengelig for eventuelle justeringer og utfylling av elektronisk søknadsskjema

1. juni

Frist for NAAF sentralt å sende søknadene videre til ExtraStiftelsen