Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Helseprosjekter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Stiftelsen Dams søknadfrister for helseprosjekter er 15. mars og 15. september, men NAAF har egne interne frister for innsendelsen av prosjektbeskrivelser.

Søknadsskjemaet åpnes for utfylling i Damnett henholdsvis 2. januar og 2. juni.

Stiftelsen Dam støtter tidsavgrensede helseprosjekter og tiltak innen helse som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Utlysning for ordningen Helse vår 2020 finner du her

NB! Stiftelsen Dam anbefaler å bruke deres mal for prosjektbeskrivelsen som skal følge med søknader i ordningen Helse. Malen kan lastes ned her

NAAFs interne frister for helseprosjekter 15. mars 2020 er følgende:

3. februar Frist for å sende inn prosjektskisse til NAAF sentralt
14. februar Frist for tilbakemelding på prosjektskisser fra NAAF sentralt. Opprettelse av søknadsskjemaer i Damnett. Hjelp fra saksbehandleren fra NAAF sentralt fram til fristen for den endelige søknaden
4. mars Frist for fullstendig søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett lagt inn i Damnett
4. mars -15. mars

Frist for NAAF sentralt å sende søknadene videre til Stiftelsen Dam

15.mars kl. 15 er den endelige søknadsfristen for helseprosjekter i Damnett

 

NAAFs interne frister for helseprosjekter 15. september 2020 er følgende:

6. august Frist for å sende inn prosjektskisse til NAAF sentralt
11. august Frist for tilbakemelding på prosjektskisser fra NAAF sentralt. Opprettelse av søknadsskjemaer i Damnett. Hjelp fra saksbehandleren fra NAAF sentralt fram til fristen for den endelige søknaden
7. september Frist for fullstendig søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett lagt inn i Damnett
7. september -15. september

Frist for NAAF sentralt å sende søknadene videre til Stiftelsen Dam

15.september kl. 15 er den endelige søknadsfristen for helseprosjekter i Damnett

Det kan søkes om inntil 1.000.000 kroner per år til prosjekter med helseformål rettet mot målgrupper i Norge.

Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Prosjekter kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid.

Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet
Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.

Virkning
Potensielle virkninger og effekter av det foreslåtte prosjektet.
Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

Gjennomføring
Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet oppfyller satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I denne ordningen er disse:

 • Frivillighet – både prosjekter med høy grad av frivillighet og prosjekter som har frivillighet som tema.
 • Brukermedvirkning – både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker.
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet.

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle kriteriene.

NB! Stiftelsen Dam støtter ikke:

Innen organisasjonsarbeid

 • Etablering og oppbygging av organisasjoner og organisasjonsledd.
 • Ordinært organisasjonsarbeid – årsmøter, møter/samlinger/kurs der tema er organisasjonsarbeid, medlemsverving, kompetansebygging for ansatte.
 • Utvikling av nettsider og apper der formålet er organisasjonens generelle informasjon og kommunikasjon.

Innen utdanning og faglitteratur

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå.
 • Fagbøker og annet materiell som kun er beregnet for undervisning og opplæring av fagpersoner, med mindre brukere selv er sterkt delaktig i utviklingen.
 • Opplæring/utdanning av offentlige ansatte og ansatte i offentlig finansierte institusjoner.

Innen utbygging og tilrettelegging

 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av offentlig eller privat eide bygg og anlegg, herunder også bassenger.
 • Utbygging, tilrettelegging og utvikling av bygg og anlegg eid av frivillige organisasjoner som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.
 • Støtte til utstyr og tilrettelegging som ikke er relatert til aktivitet i et prosjekt.

Innen offentlig og privat virksomhet

 • Offentlig tilbud som legges ned skal ikke kunne opprettholdes med Stiftelsen Dams midler.
 • Søknader fra offentlig og privat virksomhet uten klart samarbeid med søkerorganisasjonen.

Annet

 • Støtte til enkeltpersoners helsetilbud.
 • Behandlingsreiser til utlandet.
 • Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner kan ikke søke på prosjekter under kr 30.000 i denne ordningen (se Ekspress).

Mer informasjon om søknadsprosessen og krav finner du her.

Tildelingen gjøres kjent henholdsvis 15.juni kl. 13 og 15.desember kl. 13. 

For spørsmål vennligst ta kontakt med organisasjonsrådgiver i NAAF, Dace Kaleja, e-post dace.kaleja(at)naaf.no eller tlf: 23 35 35 16.