Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Helseprosjekter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Formålet med Helse er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Helse-prosjekter omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid.

Utlysning for ordningen Helse vår 2021 finner du her.

NB! Stiftelsen Dams egen mal må brukes til prosjektbeskrivelsen. Malen finner du her.

NAAFs interne frister for helseprosjekter vår 2021 er følgende:

5. februar

Frist for å sende inn korte prosjektskisser til NAAF sentralt (bruk Stiftelsen Dams mal).

10. februar

Tilbakemelding på idé og opprettelse av søknadsskjemaer i Damnett.

25. februar

Frist for fullstendig søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendt inn i Damnett.

5. mars –

15. mars

Tilbakemeldinger fra NAAF sentralt og mulighet for å rette opp/gjøre endringer før søknadene videresendes til Stiftelsen Dam.

15.mars kl. 12 er den endelige søknadsfristen for helseprosjekter i Damnett!

 

NAAFs interne frister for helseprosjekter høst 2021 er følgende:

5. august

Frist for å sende inn korte prosjektskisser til NAAF sentralt (bruk Stiftelsen Dams mal).

10. august

Tilbakemelding på idé og opprettelse av søknadsskjemaer i Damnett.

25. august

Frist for fullstendig søknad med prosjektbeskrivelse og budsjett sendt inn i Damnett.

5. september –

15. september

Tilbakemeldinger fra NAAF sentralt og mulighet for å rette opp/gjøre endringer før søknadene videresendes til Stiftelsen Dam.

15. september kl. 12 er den endelige søknadsfristen for helseprosjekter i Damnett!

Det kan søkes om inntil 1.400.000 kroner per år til prosjekter med helseformål rettet mot målgrupper i Norge.

Mer informasjon og retningslinjer for Helse finner du her

For spørsmål, vennligst ta kontakt med organisasjonsrådgiver i NAAF, Alexei Smirnov, på e-post: alexei.smirnov@naaf.no eller telefon: 452 32 784.