Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Utviklingsprosjekter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Ordningen Utvikling er stiftelsens nyeste ordning, som lanseres i 2019.
Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsprosessen for ordningen Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Viktige datoer for ordningen Utvikling:

  • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
  • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad
  • 15. oktober: Svar på skisse
  • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
  • 15. februar: Svar på full søknad

NAAFs interne frist til innsedning av skisser er 9. september. 

Mer informasjon og retningslinjer for Utvikling finner du her: https://www.extrastiftelsen.no/utvikling/

For spørsmål vennligst ta kontakt med organisasjonsrådgiver i NAAF, Dace Kaleja, e-post dace.kaleja(at)naaf.no eller tlf: 23 35 35 16.