Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarselet

Forskningsfondet for astma og allergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innenfor astma- og allergifeltet. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer ny kunnskap på feltet.

I 2021 delte fondet ut 775 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter. Les mer om hvilke prosjekter som fikk støtte her >> 

Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist i år er 2. oktober 2022

Kriterier for søknad:
• Fremme forskning innen astma- og allergifeltet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Årets tildelingssum er på 500 000 kroner, som kan fordeles på flere kandidater

Søknad skrives på eget søknadsskjema som vil legges ut her.  
Mer informasjon om søknadsinnhold kan leses her.

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren, samt hvem som skal motta Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Les mer om forskningsfondet her.

Styremedlemmer:

  • Bjørn M. Bjerke, styreleder
  • Britt Ann Kåstad Høiskar, nestleder 
  • Jan Vilhelm Bakke
  • Hanne Sagerud
  • Martin Sørensen

Vara:

  • Silje Ones
  • Elin-Johanne Katle
  • Tonje Reier Nilsen

Daglig leder: Hanne Dyran

Kontaktinfo:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 Oslo

E-post: forskningsfondet@naaf.no
Telefon: 23 35 35 35

Gi en gave

Du kan støtte forskningen ved å gi en gave eller en minnegave til Forskningsfondet for Astma og Allergi ved å sende giro/nettbankoverføring merket ”Gave til NAAFs forskningsfond" til:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontonr.: 6004 05 51959

(Ved minnegave: Påfør avdødes navn og pårørendes navn og adresse)

Husk at gaver til forskningsfondet gir rett til fradrag på selvangivelsen.

Det kan kreves skattefradrag for tilskudd til forskning (skattelovens § 6-42). Her kan inntil kr 10.000 trekkes fra uansett inntektens størrelse. Tilskudd utover dette betinger at fradraget ikke utgjør mer enn 10 % av alminnelig(netto) inntekt.

Gaver mottas med stor takk!