Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Forskningsfondet for astma og allergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innenfor astma- og allergifeltet. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer ny kunnskap på feltet.

I 2021 delte fondet ut 775 000 til forskningsprosjekter og/eller andre prosjekter som fremmer forskning, for eksempel pilotprosjekter. Les mer om hvilke prosjekter som fikk støtte her >> 

Astma- og allergiområdet kan berøre mange ulike fagfelt, og vi oppfordrer alle fagmiljøer, på alle nivå, til å søke dersom deres forskning kan være relevant for våre diagnosegrupper.

Søknadsfrist i år er 2. oktober 2022

Kriterier for søknad:
• Fremme forskning innen astma- og allergifeltet
• Prosjekter med fokus på barn vil få noe prioritet
• Årets tildelingssum er på 500 000 kroner, som kan fordeles på flere kandidater
• Søknad skrives på eget søknadsskjema som ligger her >>

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren, samt hvem som skal motta Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Les mer om forskningsfondet her.

Styremedlemmer:

  • Bjørn M. Bjerke, styreleder
  • Britt Ann Kåstad Høiskar, nestleder 
  • Jan Vilhelm Bakke
  • Hanne Sagerud
  • Martin Sørensen

Vara:

  • Silje Ones
  • Elin-Johanne Katle
  • Tonje Reier Nilsen

Daglig leder: Hanne Dyran

Kontaktinfo:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Besøksadresse:
St. Olavs gate 25
0166 Oslo

E-post: forskningsfondet@naaf.no
Telefon: 23 35 35 35

Gi en gave

Du kan støtte forskningen ved å gi en gave eller en minnegave til Forskningsfondet for Astma og Allergi ved å sende giro/nettbankoverføring merket ”Gave til NAAFs forskningsfond" til:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontonr.: 6004 05 51959

(Ved minnegave: Påfør avdødes navn og pårørendes navn og adresse)

Husk at gaver til forskningsfondet gir rett til fradrag på selvangivelsen.

Det kan kreves skattefradrag for tilskudd til forskning (skattelovens § 6-42). Her kan inntil kr 10.000 trekkes fra uansett inntektens størrelse. Tilskudd utover dette betinger at fradraget ikke utgjør mer enn 10 % av alminnelig(netto) inntekt.

Gaver mottas med stor takk!