Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Forebygg allergiske sykdommer helt fra start

Forskningsfondet for astma og allergi

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Vi vet fortsatt lite om hva som utløser astma og allergi. Derfor er det et stort behov for mer forskning. Ved å bli medlem i Norges Astma- og Allergiforbund støtter du forskningen.

Gjennom støtte til forskningen er du med og bidrar til

- mer kunnskap om hva som utløser sykdommene
- nye og bedre behandlingsmetoder
- økt styrke til å påvirke beslutninger og forhold som er viktige for astma- og allergisyke

Les mer om hvordan du søker her.

Gi en gave

Du kan støtte forskningen ved å gi en gave eller en minnegave til Forskningsfondet for Astma og Allergi ved å sende giro/nettbankoverføring merket ”Gave til NAAFs forskningsfond" til:

Norges Astma- og Allergiforbund
Postboks 6764 St. Olavs plass
0130 Oslo

Kontonr.: 6004 05 51959

(Ved minnegave: Påfør avdødes navn og pårørendes navn og adresse)

Husk at gaver til forskningsfondet gir rett til fradrag på selvangivelsen.

Det kan kreves skattefradrag for tilskudd til forskning (skattelovens § 6-42). Her kan inntil kr 10.000 trekkes fra uansett inntektens størrelse. Tilskudd utover dette betinger at fradraget ikke utgjør mer enn 10 % av alminnelig(netto) inntekt.

Gaver mottas med stor takk!