Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi

No image

Forskningsprisen ble utdelt for første gang i 2016 av Kronprins Haakon. Siden prisen skulle deles ut for første gang, ble det delt ut to priser, til Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke.

Dato publisert: Sist oppdatert:
Prisen deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Det ble ikke delt ut forskningspris for 2022.

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2023

Prisen skal deles ut til en forsker som fortrinnsvis oppfyller følgende kriterier:

  • Fullført, eller i ferd med å fullføre phd.
  • Må være publisert.
  • Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet.
  • Må ha resultater å vise til fra sin forskning.
  • Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom.
  • Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’.
  • Prisen skal oppmuntre til videre forskning. Fondet ønsker derfor primært forslag på yngre forskere, som på tross av å være i starten sin forskerkarriere har utvist svært lovende arbeid.
  • Tidligere nominerte er ingen hinder for å bli nominert på nytt.

Frist for innsending av forslag på kandidater: mars 2023

Forslag på kandidater sendes til forskningsfondet@naaf.no