Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Kronprins Haakons forskningspris delt ut

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I dag ble Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2019 delt ut til forsker Tonje Reier-Nilsen. Prisen på 50 000 kroner ble delt ut under fagkonferansen Allergifrisk hos Helsedirektoratet.

I begrunnelsen heter det:
Dr Tonje Reier-Nilsen er en ung og lovende forsker som leverte inn sin avhandling «High-dose oral immunotherapy in children with anaphylaxis to peanut» før jul i 2018. Hun er aktiv forsker og er allerede i gang med nye forskningsprosjekter. Prisvinneren er spesialist i pediatri og allergologi – og skal disputee for PhD 27. mai i år. Hun har publiseringer i anerkjente tidsskrifter, og en av artiklene ble det skrevet lederartikkel om. 

Viktig avhandling
Avhandlingen gir ny og viktig kunnskap om oral immunoterapi mot alvorlig peanøttallergi. Den viser at behandlingen er gjennomførbar og gir effekt, men at mange av barna opplevde anafylaksi som en bivirkning. Barnas livskvalitet ble forbedret målt fra foreldrenes synspunkt, mens barnas egen vurdering ikke viste en bedret livskvalitet.

Tonje Reier-Nilsen har vist en særskilt innsats ved å forske på oral immunoterapi hos barn med alvorlig peanøttallergi. Det har krevet en konstant tilgjengelighet i tilfelle allergiske reaksjoner under studien og en vilje til å yte maksimalt for å forske på en behandling for barn med livstruende allergier.

 

FAKTA OM FORSKNINGSFONDET FOR ASTMA OG ALLERGI:

Forskningsfondet for astma og allergi ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondet består av både legater og bidrag fra enkeltpersoner, samt en fast årlig andel av medlemskontingenten til Norges Astma- og Allergiforbund.

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Det deles årlig ut midler til forskningsprosjekter,

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som oppfyller følgende kriterier:

  • Fullført, eller i ferd med å fullføre phd
  • Må være publisert
  • Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
  • Må ha resultater å vise til fra sin forskning
  • Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom.
  • Beskrives som ‘ung og lovende’
  • Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’