Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2016

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskningsprisen ble utdelt for første gang i 2016. Kronprins Haakon stod for en høytidelig overrekkelse av prisen på inneklimdagen i Helsedirektoratet. Siden prisen skulle deles ut for første gang, ble det delt ut to priser.

Håvard O Skjerven  

Foreslått av Karin Lødrup Carlsen, Professor MD, Forskningsleder / Head of Research 
Division of Paediatrics, Oslo University Hospital & The Faculty of Medicine, University of Oslo

Han disputerte i juni (Treatment of acute bronchiolitis; the role of respiratory viruses and allergic disease), med artikler i New England Journal of Medicine, Lancet respiratory og andre gode tidsskrift.  

Hans hovedveileder Karin Lødrup Carlsen sier:

Foruten å være meget dyktig forsker, med stor arbeidskapasitet har hans store bidrag så langt vært å bidra til å endre behandling av akutt bronkiolitt på verdensbasis, også i Norge, søke å forstå årsaker til sammensatt allergiske sykdommer, og han arbeider nå for å etablere en stor multisenterstudie for å undersøke antibiotikabruk til barn med akutt lungebetennelse/-lignende tilstander. Pga hans egenskaper er han nå blitt daglig PI i PreventADALL. 

Han er meget dyktig, ambisiøs, flink til å få med seg samarbeidspartnere og vi har stor tro på ham som fremtidig toneangivende forsker innen astma, allergi og lungefeltet. 

Jan Vilhelm Bakke

Foreslått av Norsk Forum for bedre innemiljø for barn (NFBIB)

NFBIB skriver i sin nominasjon:

Jan Vilhelm Bakke har gjennom flere tiår vært den medisineren i Norge som har fulgt nasjonal, og internasjonal forskning tett knyttet til innemiljø og helserelaterte sykdommer og plager, og særlig innen astma og allergi.

(…)

Han er en utrettelig ambassadør for tverrfaglig samarbeid, og bidrar med sin medisinsk innemiljøkunnskap til alle landet sentrale fagmiljøer og myndigheter. Han har også bidratt med utarbeidelse av en rekke viktige undersøkelser og rapporter for ulike myndigheter knyttet til innemiljø og helse, med vekt på astma, allergi og andre innemiljørelaterte helseproblem. Det gjelder for eksempel: tobakksrøyk, renhold, teppegulv, spray, energisparing og samfunnsøkonomiske beregninger mm.

Det er helt spesielt at en så opptatt og forskningsorientert person også kan få tid til å prioritere utvikling av viktig brukerinformasjon til alle brukergrupper: voksne i arbeidssituasjonen, elever i skolene, barn i barnehagene, og befolkningen ellers i boligene. (…)

 

Forskningsfondet gratulerer begge prisvinnerne.