Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Her finner du pollenvarselet

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2017

Dato publisert: Sist oppdatert:

Prisen deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2017

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi.. Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Det ble ikke delt ut pris i 2017