Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem, nå er det gratis ut året!

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018

No image

 Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Dato publisert: Sist oppdatert:

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018 gikk til forsker Randi Jacobsen Bertelsen. Prisen på 50 000 kroner ble delt ut under fagkonferansen Allergifrisk i Helsedirektoratet 5. september.

 – Randi Jacobsen Bertelsen har utmerket seg som en ung og nyskapende forsker som allerede har bidratt betydelig men forskning innenfor astma og allergiske sykdommer, og har på en særskilt innsiktsfull måte benyttet sin kunnskap om kjemiske eksponeringer til å reise nye forskningsspørsmål, sa Britt Ann K. Høiskar, nestleder i Forskningsfondet for astma og allergi. Fondet er stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).  

Banebrytende 

Randi Jacobsen Bertelsen forsvarte sin doktorgradsavhandling om innemiljø og barn ved Universitetet i Oslo i 2010. Doktorgradsarbeidet la spesiell vekt på allergener og mikrobiologiske komponenter som årsaksfaktorer. Fra 2013 har hun vært ansatt ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus.

I pisnominasjonen beskrives Bertelsen som en ung og nyskapende forsker som allerede har bidratt betydelig med forskning på astma og allergiske sykdommer. Sammen med forskningsmiljøet i Bergen ser hun nå på hvordan antibakterielle kjemikalier påvirker bakteriesammensetningen i munnhulen og videre hvordan dette påvirker lungehelsen hos barn og voksne. 

– Dette er banebrytende forskning både rent metodisk og analytisk, og kan få stor betydning for menneskers helse og livskvalitet, heter det i juryens begrunnelse.

Randi Jacobsen Bertelsen mottok 2010 Voksentoppens forskningspris for sitt doktorgradsarbeid og i 2014 «Young Researcher Talent grant» fra Norges forskningsråd. Hun fikk nylig tildelt et femårig forskerprosjekt fra Norges Forskningsråd fra programmet «BEDREHELSE», og ble i august i år tildelt et svært prestisjetungt forskningsstipend fra ERC Starting Grant.

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi ble første gang utdelt i 2016. Tidligere prisvinnere Håvard O. Skjerven og Jan Vilhelm Bakke sto for overrekkelsen av årets pris.

– Det betyr utrolig mye at forskningen blir sett og verdsatt. Det er inspirerende og jeg kan love mye spennende og viktig forskning fremover. Jeg håper arbeidet vil få stor betydning, ikke minst når det gjelder å forebygge astma og allergisykdommer, sa Bertelsen. Hun rettet en spesiell takk til alle studiedeltakere og gode arbeidskolleger som har bidratt så verdifullt i forskningsarbeidet.