Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Om forskningsfondet

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren, samt hvem som skal motta Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi.

Forskningsfondet ble stiftet av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) i 1963. Fondets har økt betraktelig de seneste årene takket være rause gaver. I 2010 mottok fondet en arv på 3,1 millioner fra ekteparet Magnus Gerhard Mikkelsen og Alfhild Nikoline Mikkelsen som døde i henholdsvis 1992 og 2009. I 2011 overtok fondet om lag 1,6 millioner fra Vestoppland Astma- og allergiforening, disse midlene var opprinnelig gitt av ekteparet Snefrid og Birger Olav Natland som i sitt testamente av 18. november 1969 den gang ga 432 712 kroner som har vokst seg godt over årene. I 2012 ble Norges Røde Kors forskningsfond til beste for barn med astma og allergi oppløst og omlag 1,4 millioner kroner ble overført til NAAFs Forskningsfond for astma og allergi. I 2012 er fondets kapital på cirka 10 millioner kroner.

Fondet består av både legater og bidrag fra enkeltpersoner. I tillegg forvalter Forskningsfondet Gerd og Lars Volders legat fra 1986 på 550 000 kroner.

Forskningsfondets styre deler årlig ut avkastningen av kapitalen fra Forskningsfondet og fra Gerd og Lars Volders legat.