Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Styret

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren.

Styremedlemmer:

  • Bjørn M. Bjerke, styreleder
  • Britt Ann Kåstad Høiskar, nestleder
  • Hanne Sagerud
  • Eva Stylianou
  • Jan Vilhelm Bakke

Vara:

  • Sverre Steinsvåg
  • Silje Ones
  • Geir Liavåg Strand