Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Tildeling av midler 2017

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet mottok i 2017 18 søknader på til sammen 1,8 millioner kroner. Styret har valgt å tildele følgende prosjekter midler i 2017:

* Berit Bang – Arbeids- og miljømedisinsk avd., UNN - Respiratorisk yrkesallergi mot fisk og skalldyr. 70.000 kroner

Solveig Flatebø – Universitetet i Tromsø - Assosiasjon mellom lungefunksjon og kognitive evner hos astmatisk ungdom. 115.000 kroner

Egil Bakkeheim – Barne- og ungdomsklinikken, OUS (sammen med Sykehuset Innlandet) - Analyse av spyttkortisol hos barn i PreventADALL-studien. 115.000 kroner.

Gølin F. Gundersen – Sykehuset Telemark - Telemarkstudien (delstudien). 80.000 kroner.

Torunn Oveland Apelseth - Haukeland Universitetssjukehus - Måling av T celle aktivering ved allergi mot β-laktamer (penicillin, ampicillin og amoksicillin). 115.000 kroner.

---

Alle søkere er orientert om tildelingen på e-post.

Vi gratulerer de som er innvilget støtte og ønsker andre velkommen tilbake neste år.