Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Tildeling av midler 2016

Dato publisert: Sist oppdatert:
Forskningsfondet mottok i 2016 21 søknader på til sammen 2,2 millioner kroner. Styret har valgt å tildele følgende prosjekter midler i 2016:

 

Søker:

Prosjekt:

Innvilges:

Karen Galta Sørensen - Stavanger Universitetssykehus

LAMA – Lungefunksjon, AsmMa og Allergi

130 000

Thomas Westergren - Universitetet i Agder

«PLAY – PhysicaL activity in Asthma and Youth» (fase 2)

75 000

Martin Sørensen - Universitetssykehuset i Nord-Norge

Tromsø Study Fit Futures 2

95 000

Teresa Løvold Berents -       Oslo Universitetssykehus

Multidisciplinary eczema training school – a prospective cohort study

22 000

Torunn Oveland Apelseth - Haukeland Universitetssjukehus

Mekanismer og markører for anafylaksi/anafylaksiregisteret

150 000

Randi Jacobsen Bertelsen - Haukeland Universitetssykehus

Kartlegging av husstøvmidd på Vestlandet; en pilotstudie

67 500

 

Alle søkere er orientert om tildelingen på e-post.

Vi gratulerer de som er innvilget støtte og ønsker andre velkommen tilbake neste år!