Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Tildeling av midler 2018

Dato publisert: Sist oppdatert:

Forskningsfondet mottok i 2018 12 søknader på til sammen 1,2 millioner kroner. Styret har valgt å tildele følgende prosjekter midler i 2018:

Eva Stylianou, OUS, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet Sør-Øst, Lungemedisinsk avdeling

Prosjekt: Diagnostic de-labeling of patients with false diagnosis of penicilling allergy: a tool for improving antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance

Kroner 140 000

 

Knut Rudi, NMBU/OUS

Prosjekt: Allergy prevention through gut short chain fatty acid (SCFA) modulation during infancy

Kroner 150 000

 

Eva Lena Fjeld Estensmo, Institutt for Biovitenskap, Universitetet i Oslo

Prosjekt: IndoorMyco («Applied DNA metabarcoding: Towards a Streamlined Approach for DNA-based Profiling of Indoor Mycobiomes»)

Kroner 75 000

 

Astrid Lossius, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet

Prosjekt: Betennelsesmarkører ved atopisk eksem

Kroner 120 000

 

 

Alle søkere er orientert om tildelingen på e-post.

Vi gratulerer de som er innvilget støtte og ønsker andre søkere velkommen tilbake neste år.