Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tildeling av midler 2019

Dato publisert: Sist oppdatert:
Tildelingen 2019 gikk til følgende prosjekter:

Lotte Marie S. Haavik, Oslo Universitetssykehus, Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer.

Prosjektet: «Novel and safer diagnostic of food allergy in children; challenging the conjuctiva or nasal mucosa rather than the stomach”

 

Vibeke Østberg Landaas, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer. Prosjektet: «Forekomst av forsinkede overfølsomhetsreaksjoner mot melk og gluten hos barn»