Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tildeling av midler 2020

Dato publisert: Sist oppdatert:
Tildelingen 2020 gikk til følgende prosjekter:

Eva Stylianou, Regionalt senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet, (RAAO), OUS.

Kr 150 000.

Prosjekt: Diagnostic de-labeling of patients with false diagnosis of penicillin allergy: A tool for improving antimicrobial treatment and reducing antimicrobial resistance.

 

Johannes Rolin, Avdeling for allergi og lungesykdommer, Barne – og ungdomsklinikken, OUS-Rikshospitalet.

Kr 80 000.

Prosjekt: Antibiotika – allergi blant barn i Vestfold.

 

Martin Sørensen, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO), UNN Tromsø.

Kr 150 000.

Prosjekt: Tromsø Bjørkerust Allergi studie (Tro-BRA).

 

Teresa Løvold Berents, RAAO/Hudavdelingen, OUS.

Kr 35 000.

Prosjekt: Behandling av barn med atopisk eksem - utarbeiding av nasjonale, kunnskapsbaserte fagprosedyrer.