Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Tildeling av midler 2021

Dato publisert: Sist oppdatert:
Etter gjennomgangen av de 18 innkomne søknadene for 2021, vurderte styret at 8 søknader burde få tildeling. Noen søknader ble vurdert til å få full tildeling, mens noen ble vurdert til å få en avkortning. Tildelingssummen for søknadene var på Kr. 775 000.

Følgende prosjekter fikk støtte:

  • Gülen A. Lied, UIB: Explore Gut Microbiota Signature and Metabolites, and Manipulating of Dysbiosis in Patients Twith Food Allergy Kr. 150 000. 

 

  • Ingvild Gaare-Olstad, RAAO, OUS: Allergiske reaksjoner på koronavaksine kr. 80 000

     

  • Karen Galta Sørensen, Barne- og ungdomsklinikken, SUS: LAMA -Lungefunksjon, AstMa og Allergi. Lungefunksjon, astma og allergi hos 17-21-åringeretter innleggelse for bronkiolitt i første leveår kr. 50 000

 

  • Kasper F. Solbu,Bedriftshelsetjeneste, Diakonhjemmet sykehus: Eksponering for klordioksid ved overflatedesinfeksjon kr. 45 000

 

  • Kristin Finsnes, ØNH, SUS: Nytt behandlingsprinsipp ved ASA-intoleranse kr. 100 000

 

  • Marie Bjørbak Alnæs RAAO, HUS: Forskningsprosjekt om penicillinallergi kr. 150 000

 

  • Teresa L. Berents, RAAO, OUS: Standardized Eczema Written Action Plan for children With Atopic Eczema – A national randomized control study kr. 100 000

 

  • Khanh Do-Cong Pham, HUS: Improved detection of eosinophilic esophagitis with Iodine-Potassium Iodine solution kr. 100 000