Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Utgivelser - brosjyrer, plakater og veiledere

No image
nb Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund har utarbeidet mange informasjonsbrosjyrer og veiledere om astma, allergi eksem, kols, parfyme og inneklima. Materiellet kan bestilles enkeltvis eller lastes ned elektronisk.

Kommersielle aktører/næringsliv betaler kr 12,00 for store brosjyrer (unntak Geilomo- og Valle Marina-brosjyrene).

Det offentlige helsevesenet betaler ikke for NAAFs brosjyremateriell.

Bestilling:
tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30, epost: naaf@naaf.no.

Vi har Astma, Pollen, Eksem og Matbrosjyrene + Geilomo og ValleMarinabrosjyrene på papir. Resten kan man printe ut selv.


Husk å oppgi navn på brosjyre og forsendelsesadresse. 

Her er en oversikt over NAAFs brosjyrer:

No image

Informasjonsbrosjyrer

Informasjonsbrosjyrer om forebygging og behandling av astma, eksem, kols og pollenallergi fra Norges Astma- og Allergiforbund kan lastes ned som pdf-filer eller bestilles enkeltvis.
No image

Opplæringsmateriell

Her finner du undervisningsmateriell om astma og eksem. Opplæringsmateriellet skal bidra til å bedre livskvaliteten for barn med eksem eller astma og deres familier.

No image

Matparlører

Parlørene inneholder fraser som kan fremlegges kelner eller servitør ved besøk på restaurant/cafe på reise i utlandet. 

No image

Parfymeplakater

Plakatene er ment som en vennlig påminnelse om at det er viktig å ta hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter.

No image

Treningsveileder

Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet også for personer med astma. En egen treningsveileder fra Norges Astma – og Allergiforbund gir nyttige råd om astma og trening

No image

Inhalasjonsveileder

Norges Astma- og Allergiforbund har utviklet veiledere for inhalasjonsmedisiner med tekst på norsk og samisk eller urdu.

No image

Andre hjelpemidler

Her finner du diverse hjelpemidler du kan enten kjøpe, eller laste ned og skrive ut selv.