Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Utgivelser - brosjyrer, plakater og veiledere

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund har utarbeidet mange informasjonsbrosjyrer og veiledere om astma, allergi, parfyme og inneklima. Materiellet kan bestilles enkeltvis eller lastes ned elektronisk.

Kommersielle aktører/næringsliv betaler kr 12,00 for store brosjyrer (unntak Geilomo- og Valle Marina-brosjyrene).

Det offentlige helsevesenet betaler ikke for NAAFs brosjyremateriell.

Bestilling:
tlf. 23 35 35 35, faks 23 35 35 30, epost: naaf@naaf.no.

Vi har Et liv uten allergisk sykdom, Matallergi og tips til en sunn bolig + Geilomo og Valle Marina-brosjyrene på papir. Resten kan man printe ut selv.


Husk å oppgi navn på brosjyre og forsendelsesadresse. 

Her er en oversikt over NAAFs brosjyrer:

No image

Informasjonsbrosjyrer

Informasjonsbrosjyrer om forebygging og behandling av astma, eksem, kols og pollenallergi fra Norges Astma- og Allergiforbund kan lastes ned som pdf-filer eller bestilles enkeltvis.
No image

Opplæringsmateriell

Her finner du undervisningsmateriell om astma og eksem. Opplæringsmateriellet skal bidra til å bedre livskvaliteten for barn med eksem eller astma og deres familier.

No image

Matparlører

Parlørene inneholder fraser som kan fremlegges kelner eller servitør ved besøk på restaurant/cafe på reise i utlandet. 

No image

Parfymeplakater

Plakatene er ment som en vennlig påminnelse om at det er viktig å ta hensyn til alle de som får overfølsomhetsreaksjoner av sterke dufter.

No image

Andre hjelpemidler

Her finner du diverse hjelpemidler du kan enten kjøpe, eller laste ned og skrive ut selv.