Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Astma og kulde - her er våre beste tips >>

Et liv uten allergisk sykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I denne brosjyren finner du en oversikt over forebyggende faktorer, samt konkrete tips og råd til hvordan du kan gi barnet de beste forutsetningene for en frisk start på livet uten allergisk sykdom.

Forekomsten av allergiske sykdommer som astma, allergi og atopisk eksem har økt de siste tiårene, spesielt i den vestlige verden. Dette er det flere årsaker til. Både arv og miljø er viktige faktorer. Vi kjenner ikke alle mekanismene, men flere risikofaktorer er kartlagt. Forebygging bør starte så tidlig som mulig, og er spesielt viktig i fosterlivet og i de første leveårene, før immunsystemet er fullt utviklet.

Brosjyren er laget av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) for gravide, foresatte, og helsefagarbeidere som jobber med barn og familier. Klikk på bildet av brosjyren lenger ned på denne siden for å laste den ned.

Du kan også se webinaret vårt "Et liv uten allergisk sykdom" på Youtube, der mye av innholdet presenteres 

 

Fullstendig kildeliste finner du her>>