Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Pollenvarsel

Et liv uten allergisk sykdom

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
I denne brosjyren finner du en oversikt over forebyggende faktorer, samt konkrete tips og råd til hvordan du kan gi barnet de beste forutsetningene for en frisk start på livet uten allergisk sykdom.

Forekomsten av allergiske sykdommer som astma, allergi og atopisk eksem har økt de siste tiårene, spesielt i den vestlige verden. Dette er det flere årsaker til. Både arv og miljø er viktige faktorer. Vi kjenner ikke alle mekanismene, men flere risikofaktorer er kartlagt. Forebygging bør starte så tidlig som mulig, og er spesielt viktig i fosterlivet og i de første leveårene, før immunsystemet er fullt utviklet.

Brosjyren er laget for gravide, foresatte, og helsefagarbeidere som jobber med barn og familier. Klikk på brosjyren for å laste den ned.

Du kan også se webinaret "Et liv uten allergisk sykdom" der mye av innholdet presenteres 

 

Fullstendig kildeliste finner du her>>