Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Gresspollenallergi

Illustrerte faktaark

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Gjennom prosjekt Illustrert allergifakta gir Norges Astma- og Allergiforbund et tilbud til de som sliter med å lese tekst, ikke er lesekyndige eller har et annet morsmål.

Allergi

Anatomi

Symptomer

Behandling

Forebygging

Illustrerte faktaark er ment som et tillegg til de allerede eksisterende faktaark på NAAFs hjemmesider. Disse finnes i på 10 forskjelllige språk.

Faktaarkene kan også benyttes som et supplement til vårt opplæringsmateriell. Målgruppene er brukere, helsepersonell og andre som driver undervisning og opplæring av personer som har behov for illustrasjoner i tilknytning til tekst.

Prosjektet er kommet i stand via midler fra Helse og Rehabilitering.
Alle illustrasjonene er laget av Ellen Wilhelmsen.