Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Har barnet mitt astma?

Inhalasjonsveileder

No image
bag Dato publisert: Sist oppdatert:
Norges Astma- og Allergiforbund har utviklet veiledere for inhalasjonsmedisiner med tekst på norsk og samisk eller urdu. Klikk på brosjyren for å laste den ned.

Veilderne er laget både for barn og voksne og foreligger i lommeformat.

Veilederne kan bestilles på tlf. 23 35 35 35, eller epost: naaf@naaf.no

Kommersielle aktører/næringsliv betaler kr 2,50 per stk.  Porto kommer i tillegg. Enkeltbestillinger belastes kun porto.

Det offentlige helsevesenet betaler ikke for NAAFs brosjyremateriell.

Samisk:

 

 

Urdu: